ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สารสหกรณ์ ปี 67
 • Phaen Phathnakar Shkrn Chbab Thi5
 • การขับเคลื่อนแผนงานปี 67
 • Banner No Gift
 • ติดต่อสำนักงาน
 • ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
 • พานแว่นฟ้า
 • Banner App Moac
 • สวมหมวกกันน็อค 100%

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์
  • ขั้นตอนการขอกู้และเบิกเงิน (กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)
  • แนวปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  • แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • แนวทางขับเคลื่อนซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์
  • ระดับชั้นสหกรณ์
  • ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์

  • ขั้นตอนการขอกู้และเบิกเงิน (กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

  • แนวปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  • แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  • แนวทางขับเคลื่อนซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์

  • ระดับชั้นสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จังหวัดนครปฐม
  มาตรฐานเว็บไซต์

  เมนูอื่นๆ

  Action Plan
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริม
  รายงานการประชุม
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  งบทดลองรายเดือน
  แผนส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  องค์กรคุณธรรม
  WorkD
  CPS
  ITA
  ผลสำรวจความพึงพอใจ
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  infographic
  no gift policy
  Coop Nakhonpathom

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  คู่มือประชาชน
  facebook
  You Tube Coop Nakhonpathom
  Coopplan5
  Ban 00 02 1
  Entrythailand
  ศูนย์พิรุณราช

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม : ภาพประกอบและวิดีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepik.com - iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com Star icons created by Smashicons - Flaticon Save icons created by Smashicons - Flaticon list icons created by Smashicons - Flaticon Apply icons created by Smashicons - Flaticon add icons created by Smashicons - Flaticon success icons created by Smashicons - Flaticon plus icons created by Smashicons - Flaticon Add New icon by Icons8
  Copyright © 2022  by nakhonpathom Provincial Cooperative Office

  BACK TO TOP