ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • welcome
 • Signed Cpd 28july67 50869e0afb0f2184ae1893d7a7a6f2a7
 • ออมดีมีสุข
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สารสหกรณ์ ปี 67
 • การขับเคลื่อนแผนงานปี 67
 • Banner No Gift
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • Phaen Phathnakar Shkrn Chbab Thi5
 • ติดต่อสำนักงาน
 • ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
 • Banner App Moac
 • สวมหมวกกันน็อค 100%

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์
  • ขั้นตอนการขอกู้และเบิกเงิน (กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)
  • แนวปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  • แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • แนวทางขับเคลื่อนซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์
  • ระดับชั้นสหกรณ์
  • ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์

  • ขั้นตอนการขอกู้และเบิกเงิน (กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)

  • แนวปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  • แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  • แนวทางขับเคลื่อนซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์

  • ระดับชั้นสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จังหวัดนครปฐม
  มาตรฐานเว็บไซต์

  เมนูอื่นๆ

  Action Plan
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  งบทดลองรายเดือน
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  องค์กรคุณธรรม
  WorkD
  CPS
  ITA
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  infographic
  no gift policy
  Coop Nakhonpathom
  ZkomujFffgfjo

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  คู่มือประชาชน
  facebook
  You Tube Coop Nakhonpathom
  Coopplan5
  Ban 00 02 1
  Entrythailand
  ศูนย์พิรุณราช
  นครปฐมการรันตี

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม : ภาพประกอบและวิดีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepik.com - iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com Star icons created by Smashicons - Flaticon Save icons created by Smashicons - Flaticon list icons created by Smashicons - Flaticon Apply icons created by Smashicons - Flaticon add icons created by Smashicons - Flaticon success icons created by Smashicons - Flaticon plus icons created by Smashicons - Flaticon Add New icon by Icons8
  Copyright © 2022  by nakhonpathom Provincial Cooperative Office

  BACK TO TOP